مرکز تخصصی سواد فضای مجازی

مرجعی برای مربیان و والدین به منظور تجهیز دانشی و مهارتی در حوزه سواد فضای مچازی

مرکز تخصصی سواد فضای مجازی

مرجعی برای مربیان و والدین به منظور تجهیز دانشی و مهارتی در حوزه سواد فضای مچازی

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

معتقدم امروزه بسیاری از رفتارها و نگاه‌هایی که در فضای مجازی در میان ما رواج یافته، ویروس‌هایی است که اگر خود را در برابر آنها ایمنی نبخشیم، آسیب خواهیم دید.

 مطالعه داستانک «ویروس» از کتاب سانتاماریا مجموعه ی چهل داستان کوتاه اثر استاد سید مهدی شجاعی در این زمینه تأمل‌انگیز و جالب توجه است:


ما نگران فرزندانمان بودیم،

 از ابتلایشان به بیماری وحشت داشتیم، 

از حال و روز وخیمشان غصه می‌خوردیم ولی هرگز قصد کشتنشان را نداشتیم. 

چه کسی می‌تواند به سوی فرزند خود شلیک کند؟!