مرکز تخصصی سواد فضای مجازی

مرجعی برای مربیان و والدین به منظور تجهیز دانشی و مهارتی در حوزه سواد فضای مچازی

مرکز تخصصی سواد فضای مجازی

مرجعی برای مربیان و والدین به منظور تجهیز دانشی و مهارتی در حوزه سواد فضای مچازی

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

اوترنت در ژانویه سال 2014 اجرا شد و اولین سیگنال‌های ماهواره‌ای در 11 آگوست همان سال ارسال شد. به گفته مؤسسان این پروژه، هم‌اکنون اوترنت توسط 6 ماهواره، 99% از مردم کره زمین را می‌تواند تحت پوشش قرار دهد.

اوترنت (Outernet)

تاکنون شرکت‌های بزرگی نظیر فیس‌بوک و گوگل سعی در فراهم آوردن اینترنت به اصطلاح آزاد به طرق مختلف برای نواحی خاصی از جهان داشته‌اند که برای مثال می‌توان به پروژه بالون گوگل و پهباد فیس‌بوک اشاره کرد، ولی هزینه بالا و انرژی زیادی که این پروژه‌ها تاکنون به خود اختصاص داده‌‌اند، آن‌ها را از تبدیل به طرحی همگانی و فراگیر بازداشته است.

بلاشک حرف آخر را اول بگویم فضای مجازی به هیچ وجه نمی تواند جایگزین شیوه گذشته تربیت دینی و انتقال مفاهیم دینی گردد و شیوه تأثیرگذاری هرگونه محتوایی در فضای مجازی با نوعی نسبیت همراه خواهد بود و مصرف کننده و متربی دچار نسبی گرایی در مفاهیم دینی خواهد شد. خروجی انتقال صرف از مجرای فضای مجازی، دین داری التقاطی و آمیخته با تفکرات غیر الهی است. اما همان طور که اشاره خواهد شد می بایستی برای وضعیت موجود برنامه ریزی هوشمندانه داشت و نمی توان فرصت ها و تهدیدهای تربیتی فضای مجازی که امروزه بخش اصلی امتسفر زندگی جوانان را تشکیل میدهد نادیده گرفت در ادامه مطلب به صورت علمی مبحث را بررسی خواهیم کرد: