مرکز تخصصی سواد فضای مجازی

مرجعی برای مربیان و والدین به منظور تجهیز دانشی و مهارتی در حوزه سواد فضای مچازی

مرکز تخصصی سواد فضای مجازی

مرجعی برای مربیان و والدین به منظور تجهیز دانشی و مهارتی در حوزه سواد فضای مچازی

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

با فراگیر شدن استفاده از ابزارهای ارتباطی، چالش بزرگی که بسیاری از والدین با آن روبرو هستند، نحوه ورود فرزندانشان به دنیای دیجیتال است در این زمینه رعایت چند نکته از سوی والدین الزامی است.

کودکان دیجیتال

 امروزه پدر و مادرها با چالش بزرگی در رابطه با فرزندانشان روبرو هستند؛ اینکه چگونه به فرزندانشان علم استفاده از کامپیوتر را بیاموزند، چه برنامه هایی از نظر سنی برای کودکانشان مناسب است، چگونه از دیدن محتوای نامناسب و اعتیاد اینترنتی که در حال گسترش است، جلوگیری کنند، چگونه از اطلاعات و پولهایشان در برابر سهل انگاری و بی دقتی فرزندان محافظت کنند و بسیاری سوالات از این قبیل که در اینجا به آن پاسخ داده می شود.


آزمایشگاه امنیت کسپرسکی در این زمینه توصیه هایی را برای  والدین کودکان در سنین خاص از بدو تولد تا ۵ سالگی، ارائه کرده است که می تواند برای تمامی والدین در جهت رویارویی با پدیده دنیای دیجبتال مفید باشد.